Rese & Alkoholpolicy

Alkohol:
Resenärer bör dricka i en sansad omfattning.
The Wolfpack tar avstånd från att personer under 18 år dricker alkohol.
Kommentar:
Om man t.ex. dricker sådana mängder att man inte kan kontrollera sina handlingar, att man hamnar i slagsmål, kräks eller somnar i arenan riskerar man avstängning från resor under en tid som styrelsen anser lämpligt i förhållande till berusningsgraden. Alternativt kan styrelsen välja att låta personen resa nykter under en tid som styrelsen anser lämpligt.
Om man kräks får den personen betala för den extra städningen som tillkommer.

Ordning:

  • Resenärer ska alltid följa direktiv från publikvärdarna som medföljer på alla resor.
  • Resenär förbinder sig att följa Hockeyligans regler om säkerhet.
  • Utöver det som nämnt ovan i alkoholpolicyn om slagsmål är det inte heller okej att agera hotfullt
  • Resenärer förväntas att använda sunt förnuft och bete sig på ett sådant sätt att man är representabel för The Wolfpack och Färjestad BK.

Kommentar:
Om man bryter mot dessa ordningsregler riskerar man avstängning under en tid som styrelsen anser lämpligt. Alternativt kan styrelsen välja att låta personen resa nyktert under en tid som styrelsen anser lämpligt. Om man blir omhändertagen eller av annan anledning inte är på bussen vid hemresa får man ta sig hem på egen hand. Man har som resenär alltid rätt att ge styrelsen sin version av händelsen innan styrelsen beslutar om avstägning. Styrelsen bedömer från fall till fall. 
Bokning och avbokning:

  • Anmälan till resor är bindande.

Kommentar : Om man inte kan resa är man ändå skyldig att betala för bussen, om man inte hittar en ersättare till platsen själv eller att klubben fyller platsen från en reservlista. Om man inte betalar sätts man upp på en ”fy skäms”-lista och kan inte anmäla sig på någon ny resa, innan den är betald.