The Wolfpack kallar till årsstämma!

Vi vill tacka alla våra medlemmar för den gångna säsongen och välkomnar er alla till en ny säsong, där vi hoppas på nya stora grön-vita framgångar.

Vi vill redan nu påminna alla om att bli medlem så att ni kan delta på vårt årsmöte.

Ni kan följa länken här https://www.thewolfpack.hockey/medlem/

Måndagen den 14 augusti klockan 18.00 hälsar vi alla medlemmar välkomna till årsstämman som hålls i Sportbaren, Löfbergs Arena (Ingång via The Locker Room). Årsstämman innehåller sedvanliga punkter enligt dagordningen. Dagordningen hittas på https://www.thewolfpack.hockey/stadgar/ under §13 årsstämma.) På årsstämman skall det väljas 3 ledarmöter och 3 suppleanter.

Vid frågor angående årsstämman meilja till: medlem@thewolfpack.hockey